• GIẢM THÊM
  50K
  Đơn tối thiểu 1,000K
  HSD: 02-11-2023
 • GIẢM THÊM
  100K
  Đơn tối thiểu 1,500K
  HSD: 31-03-2023
 • GIẢM THÊM
  100K
  Đơn tối thiểu 1,500K
  HSD: 15-12-2023
 • GIẢM THÊM
  130K
  Đơn tối thiểu 2,000K
  HSD: 15-12-2023
 • GIẢM THÊM
  160K
  Đơn tối thiểu 2,500K
  HSD: 15-12-2023
 • GIẢM THÊM
  190K
  Đơn tối thiểu 3,000K
  HSD: 15-12-2023
 • GIẢM THÊM
  220K
  Đơn tối thiểu 3,500K
  HSD: 15-12-2023
 • GIẢM THÊM
  250K
  Đơn tối thiểu 4,000K
  HSD: 15-12-2023
 • GIẢM THÊM
  280K
  Đơn tối thiểu 4,500K
  HSD: 15-12-2023
 • GIẢM THÊM
  350K
  Đơn tối thiểu 5,000K
  HSD: 15-12-2023

Chính sách bảo mật thanh toán

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Gladimax áp dụng với Khách hàng:

 • Đối với hình thức quẹt thẻ: Gladimax không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán hách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép hoặc bởi Ngân hàng khách hàng sử dụng khi chuyển khoản thanh toán cho Gladimax.
 • Đối với hình thức chuyển khoản thanh toán: Gladimax chỉ lưu thông tin Mã giao dịch, Tên người gửi và Tên ngân hàng.

Gladimax cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên trang mua sắm điện tử Gladimax.com.

 

Quý khách có những mắc thắc và băn khoăn cần được giải đáp?
Hãy liên hệ ngay với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Gladimax
ĐT:
0397219999 | Email: hotro@gladimax.com